Poradnik Przedsiębiorczości

Poradnik Przedsiębiorczości został przygotowany jako wsparcie merytoryczne Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet – mentorów biznesu, do współpracy z osobami, które planują założyć własną firmę oraz z sukcesem rozwijać własny biznes.

Trzy części Poradnika Przedsiębiorczości w sposób innowacyjny prezentują te same tematy lekcji przedsiębiorczości zaadresowane do trzech rożnych grup odbiorców, a mianowicie do osób dorosłych, studentów wyższych uczelni (Poradnik Przedsiębiorczości dla Studentów) oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (Poradnik Przedsiębiorczości dla Uczniów).

Każdy poradnik zawiera cztery lekcje:

  • Lekcja I. CEL – uczy umiejętności wyznaczania celów w dążeniu do sukcesu
  • Lekcja II. PORAŻKI – uczy umiejętności traktowania porażki jako sukcesu przesuniętego w czasie
  • Lekcja III. SAMODYSCYPLINA – uczy skupienia i koncentracji na najważniejszych zadaniach oraz budowania właściwych nawyków, które w tym pomagają
  • Lekcja IV. SAMOOCENA – uczy umiejętności budowania wysokiej samooceny, która opiera się na odpowiedzialności

Wszystkie cztery lekcje opracowane zostały według identycznego scenariusza i zawierają konkretne przykłady oraz praktyczne wskazówki. Przyjęte przy opracowywaniu Poradnika Przedsiębiorczości założenie ograniczonej ilości znaków spowodowało, ze teksty są krótkie, proste i zachęcają do osobistych notatek oraz własnych przykładów.

Poradnik Przedsiębiorczości
Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet


Poradnik Przedsiębiorczości dla Studentów

Specjalna wersja Poradnika Przedsiębiorczości przygotowana jako merytoryczne wsparcie planowanej współpracy Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz uczelniami wyższymi, a w szczególności spotkań ze studentami.

Poradnik Przedsiębiorczości dla Studentów
Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet


Poradnik Przedsiębiorczości dla Uczniów

Specjalna wersja Poradnika Przedsiębiorczości przygotowana jako merytoryczne wsparcie planowanej współpracy Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet z samorządami lokalnymi oraz szkołami, a w szczególności jako wsparcie nauczycieli na lekcjach wychowawczych i lekcjach przedsiębiorczości.

Poradnik Przedsiębiorczości dla Uczniów
Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet


Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2014

Katalog zawierający prezentacje sylwetek Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2014, pochodzących z różnych miejscowości na terenie całej Polski, prowadzących działalność w różnorodnych branżach, których firmy są różnej wielkości, posiadających różne doświadczenia zawodowe i będących w różnym wieku.

Warto przypomnieć, ze wzorując się na Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, misją Ambasadora jest promować przedsiębiorczość wśród kobiet, służyć własnym przykładem, zachęcać i wspierać kobiety, żeby wykorzystywały swoje umiejętności oraz pasje i jako właścicielki swoich własnych firm przyczyniały się do wzrostu gospodarczego naszego kraju.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2014
Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet 2014


Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2013

Katalog zawierający prezentacje sylwetek Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2013.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2013
Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet 2013


The Polish Network of Women Entrepreneurship Ambassadors 2013

Katalog 2013 zawierający prezentacje sylwetek Ambasadorek w angielskiej wersji językowej.

The Polish Network of Women Entrepreneurship Ambassadors 2013
Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet 2013