Ewa Rurynkiewicz – Przewodnicząca Rady Fundacji

Ewa Rurynkiewicz jest fundatorką Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet oraz Przewodniczącą Rady Fundacji.

Obecnie pełni funkcję Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego. Stworzyła od podstaw Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego i od początku była jego Dyrektorem.

Angażuje się w działania wspierające przedsiębiorczość szczególnie wśród kobiet. Pracuje dla młodych, pragnie nauczyć studentów i absolwentów aktywnego i skutecznego poruszania się na rynku pracy. Młodych naukowców uczy sprzedawania nabytej wiedzy regionalnemu biznesowi. Przekonuje, że naukowiec musi stać się użyteczny dla gospodarki; jego kompetencje muszą służyć rozwojowi regionu a kontakty nauka-przemysł to dziś podstawa innowacyjności.

W latach 1998-2002 sprawowała funkcję Przewodniczącej Rady Miasta Strzelce Opolskie. W okresie 2002-2006 sprawowała funkcję Wicemarszałka Województwa Opolskiego, m.in. nadzorowała prace nad pierwszą strategią rozwoju ochrony zdrowia w województwie opolskim, przyczyniającą się do oddłużenia publicznych szpitali. Zapoczątkowała rozwój instytucji kulturalnych oraz szpitali publicznych funkcjonujących z wykorzystaniem środków europejskich.

W latach 2007-2012 sprawowała funkcję Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego. W 2009 r. pełniła tymczasowo obowiązki Prezesa Radia Opole S.A. Od 2009 zasiada również w Radzie Nadzorczej Radia Opole S.A.

Za swoją działalność samorządową i społeczną otrzymała wiele odznaczeń, m.in. Srebrny Medal Gloria Artis.

Ważniejsze wyróżnienia przyznane za działalność zawodową i społeczną: