Fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet

Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet to organizacja pozarządowa, nie nastawiona na zysk, która została założona w 2011 r. Idea założenia fundacji działającej na rzecz przedsiębiorczości kobiet została zainspirowana inicjatywą Komisji Europejskiej, która w 2009 r. zainaugurowała działalność Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Nominacja Urszuli Ciołeszyńskiej na Ambasadora Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet w 2009 r. była głównym impulsem do utworzenia Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet. Fundatorki Urszula Ciołeszyńska (obecna Prezes Zarządu Fundacji) oraz Ewa Rurynkiewicz (obecna Przewodnicząca Rady Fundacji) postanowiły kontynuować ten projekt w Polsce poprzez utworzenie i rozwój Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Założycielki podejmują działania, aby przenieść do Polski dobre wzorce, systemowe rozwiązania i ciekawe inicjatywy z sukcesem realizowane w innych europejskich krajach. Głównym celem tych działań jest poprawa wizerunku przedsiębiorców i ułatwianie kobietom prowadzenia ich własnych firm.

Działania Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet są ściśle oparte na założeniach Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Misją Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce, podobnie jak w Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, jest promować przedsiębiorczość wśród kobiet, służyć własnym przykładem, zachęcać i wspierać kobiety żeby wykorzystywały swoje umiejętności oraz pasje i jako właścicielki swoich własnych firm przyczyniały się do wzrostu gospodarczego naszego kraju.

Cele statutowe Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet:

  • Propagowanie idei przedsiębiorczości jako nowego stylu życia wśród kobiet i rozwój firm prowadzonych przez kobiety
  • Promowanie i zachęcanie do rozwoju usług wspomagających przedsiębiorcze kobiety i ułatwiających im utrzymanie równowagi między pracą i życiem rodzinnym
  • Inicjowanie i wspomaganie współpracy kobiet – przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi o charakterze badawczo-rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ułatwienia kobietom prowadzenia domu, wychowywania dzieci i prowadzenia biznesu
  • Popularyzowanie międzynarodowych standardów w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości w duchu zrównoważonego rozwoju
  • Zorganizowanie systemu współpracy z ekspertami i przedsiębiorcami polskiego pochodzenia, mieszkającymi na stałe poza granicami Polski
  • Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego i kulturowego w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i grup społecznie zagrożonych oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego i wysokich standardów etycznych
  • Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynku finansowym i kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego w domu i biznesie
  • Wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy, w szczególności wspieranie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych w szczególności przez kobiety
  • Popularyzowanie dobrych praktyk i prezentacja przykładów sukcesów kobiet-przedsiębiorców w celu zachęcania do zakładania własnych firm, zarówno przez kobiety jak i mężczyzn, co przyczyni się do rozwoju społeczności równych szans i możliwości we wszystkich aspektach życia gospodarczego

Wspierając nas jesteś częścią wielkiej sprawy – wspierasz przedsiębiorczość

Zapraszamy do współpracy i prosimy o finansowe wsparcie działań naszej Fundacji.

Konto w banku PKO BP S.A.: 58 1020 3714 0000 4002 0264 2627
Odbiorca: Fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet

Każda kwota darowizny będzie mile widziana.