Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Kobiety stanowią ponad połowę ludności w Europie, ale zaledwie 1/3 liczby przedsiębiorców, dlatego kobiety stanowią dużą część niewykorzystanego potencjału przedsiębiorczości w Europie. Kobiety napotykają na większe trudności niż mężczyźni, głównie pod względem dostępu do finansowania i szkolenia, tworzenia sieci kontaktów oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Europejska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej zainaugurowanym w 2009 r., które dotyczy promocji przedsiębiorczości kobiet i tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi firm prowadzonych przez kobiety. Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet to przedsiębiorcza osoba, która już odniosła sukces zawodowy i społeczny i mając własne praktyczne doświadczenia chce pomagać innym kobietom w tworzeniu i rozwijaniu ich własnych firm.

Zgodnie z treścią Certyfikatu Europejskiego Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet misją Ambasadora jest służyć własnym przykładem i promować przedsiębiorczość wśród kobiet, poprzez zaangażowanie i zachęcanie kobiet i młodych dziewcząt do wykorzystania swoich umiejętności, talentów i ambicji aby w rezultacie zostały właścicielkami swoich własnych firm.

Ambasadorzy Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce

Inicjatorem i organizatorem projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet. Projekt został zainspirowany Europejską Siecią Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet zainicjowaną przez Komisję Europejską i ma na celu rozwój przedsiębiorczości w Polsce, a szczególności zwiększenie liczby firm zakładanych i prowadzonych przez kobiety.

Celowość działań zmierzających do wspierania i promowania kobiecej przedsiębiorczości jest potwierdzona w “Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach z dnia 13 września 2011 r.” oraz w “Planie działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Europie do 2020 r.”, który wskazuje promowanie przedsiębiorczości kobiet jako obszar natychmiastowej interwencji.

We współpracy z Klubem Przedsiębiorców i Ekspertów działającym przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, co roku nominowanych jest kolejnych 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, wybieranych spośród grona najbardziej przedsiębiorczych Pań, które podejmą wyzwanie wspierania i inspirowania innych kobiet do zakładania swoich własnych firm. Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet zostają Panie, które odnoszą sukcesy prowadząc swoje firmy oraz angażują się w pozabiznesową działalność na społeczną. Ważnym elementem projektu jest zachowanie różnorodności, która polega na tym, że Ambasadorki pochodzą z różnych miejscowości na terenie całej Polski, prowadzą działalność w różnorodnych branżach, ich firmy są różnej wielkości, posiadają różne doświadczenia zawodowe i są w różnym wieku.

We współpracy z organizatorami Europejskiego Kongresu MŚP Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet została powiększona o osoby z poza Polski, którym przyznano tytuł Honorowego Ambasadora Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Z uwagi na ogólnopolski zasięg, ambitne cele i silne podstawy instytucjonalne, Projekt uzyskał Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej.

100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2012

Oficjalna inauguracja Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce odbyła się 13 września 2012 r. – tego dnia wręczono certyfikaty stu pierwszym Ambasadorom Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce.

100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2013

Uroczyste wręczenie certyfikatów 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2013 odbyło się w ramach III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, w dniu 16 września 2013 r. Po raz pierwszy nadane zostały również nominacje na Honorowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet dla wybitnych kobiet z Chorwacji, Czech, Rosji, Indii, Wielkiej Brytanii i Rumunii, które prowadzą działalność na rzecz przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej.

Zasady wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet dokonuje Kapituła, w skład której wchodzą organizatorzy projektu – Fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet we współpracy z Klubem Przedsiębiorców i Ekspertów działającym przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie.

Do tytułu Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet nominowane są Panie, które odnoszą sukcesy prowadząc swoje firmy oraz angażują się w pozabiznesową działalność na społeczną. Ważnym elementem wyboru jest zachowanie różnorodności, która polega na tym, że Ambasadorki pochodzą z różnych miejscowości na terenie całej Polski, prowadzą działalność w różnorodnych branżach, ich firmy są różnej wielkości, posiadają różne doświadczenia zawodowe i są w różnym wieku.

Kryteria wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

  • Prowadzi własną firmę lub posiada doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwem i przestrzega standardy etyczne w biznesie
  • Posiada cechy lidera, jest aktywna społecznie i chce dzielić się wiedzą i doświadczeniami
  • Potwierdzi zamiar zaangażowania się w popularyzację idei przedsiębiorczości wśród kobiet i pomagania innym kobietom w biznesie

Etapy wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

  • Przyjęcie zgłoszeń Pań w ramach kampanii społecznej “Odniosłaś sukces – bądź wzorem dla innych” za pośrednictwem portalu www.ambas.pl
  • Dokonanie wyboru stu Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet przez Organizatorów przy zachowaniu różnorodności branżowej, geograficznej, wielkości prowadzonej firmy oraz wiekowej Ambasadorek
  • Skierowanie do wybranej Ambasadorki indywidualnego zaproszenia do współpracy oraz uzyskanie Jej potwierdzenia zamiaru zaangażowania sie we współpracę