Urszula Ciołeszyńska – Prezes Zarządu Fundacji

Urszula Ciołeszyńska jest współzałożycielką oraz Prezesem Zarządu Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Opolu. Jest również współzałożycielką Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie.

Jest zaangażowana we wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet praz inne inicjatywy społeczne, angażując swój czas i prywatne środki finansowe. Posiada certyfikat Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet nadany przez Komisję Europejską (5.10.2009 r.) i jest częścią Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Jest pomysłodawczynią projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet zainspirowanego inicjatywą Komisji Europejskiej, która w 2009 roku stworzyła Europejską Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

Z wykształcenia ekonomistka, stworzyła i prowadzi od 10 lat własną firmę, Agencję Promocji Gospodarczej, która specjalizuje się w usługach doradczych dotyczących dofinansowania projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej.

Jest również założycielką Fundacji Promocji Innowacji Gospodarczych, a także współzałożycielką Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie.

Zaangażowana społecznie w działalność Lions Clubs International, jednej z największych organizacji woluntariuszy na świecie. Współtworzyła Klub Lions w Opolu oraz wiele innych Klubów Lions w Polsce i za granicą. Za działalność społeczną na arenie międzynarodowej otrzymała najwyższe odznaczenie tej organizacji, przyznane przez zarząd Lions Clubs International – tytuł Ambasadora Dobrej Woli Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions.

Za działalność zawodową, społeczną i charytatywną została uhonorowana wieloma odznaczeniami: Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, Odznaka honorowa “Za zasługi dla Województwa Opolskiego”, Nagroda Loży Opolskiej Business Centre Club “Przedsiębiorca Dzieciom”.

Ważniejsze wyróżnienia przyznane za działalność zawodową, społeczną i charytatywną: